Υπηρεσίες

Α) Εξετάσεις

1. Αιματολογικές
2. Βιοχημικές
3. Εξετάσεις ούρων
4. Εξετάσεις κοπράνων
5. Ορμονολογικές εξετάσεις
6. Νεοπλασματικοί δέκτες
7. Καλλιέργειες
8. Επίπεδα φαρμάκων
9. Διερεύνηση αυτοάνοσων νοσημάτων
10. Ηλεκτροφορήσεις
11. Διερεύνηση προβλημάτων πηκτικού μηχανισμού

12. Διερεύνηση Αλλεργιών ( RAST )
13. Προγεννητικός έλεγχος 1ου και 2ου τριμήνου
14. Διερεύνηση καθ’ έξην αποβολών
15. Διερεύνηση ανδρικής στειρότητας
16. Μοριακή Βιολογία: Καρυότυπος, PCR, Διερεύνηση κληρονομικών νοσημάτων
17. Test Αποκλεισμού Πατρότητας
18. Check up
19. Drug screen
20. Εξετάσεις νευροανοσολογίας
21. Αιμοληψία κατ’ οίκον (συνεννόηση πριν 24 ώρες) – πρωί

Β) Συνεργασίες με Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΟΠΠΥ