Χρήσιμες Πληροφορίες

Εδώ θα βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με διάφορες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριό μας καθώς και για την προετοιμασία που πιθανόν να χρειάζονται κάποιες.

Πρέπει να είμαι νηστικός;

Χρειάζεται για τις βιοχημικές κυρίως εξετάσεις π.χ. σάκχαρο, χοληστερίνη κ.λπ. να είμαστε 8-10 ώρες νηστικοί. Το νερό δεν πειράζει.
Αιμοληψία συνήθως πρωί. Το προηγούμενο βράδυ δύο φρούτα ή μία σκέτη σαλάτα.

Συλλογή Ούρων

Συλλέγοντας τα ούρα της πιο πρόσφατης ούρησης σε σχέση με την επίσκεψη στο ιατρείο: Η συλλογή θα γίνει σε αποστειρωμένο φιαλίδιο. Στην περίπτωση καλλιέργειας ούρων προηγείται καθαριότητα της περιοχής με νερό και σαπούνι και η συλλογή στο αποστειρωμένο φιαλίδιο από το μέσον της ουρήσεως.

Συλλογή Ούρων 24ώρου

Επικοινωνία με το ιατρείο για την χορήγηση ειδικής φιάλης συλλογής ούρων 24ώρου η οποία περιέχει συντηρητικό ανάλογα με την εξέταση. Δίνονται οδηγίες για την διατροφή όπου χρειάζεται.

Εξέταση Σπέρματος

Απαιτείται για το σπερμοδιάγραμμα αποχή από sex για 3-5 ημέρες. Το δείγμα συλλέγεται στο ιατρείο ή σε δικό σας χώρο αν μπορεί να προσκομισθεί στο ιατρείο το αργότερο σε 30 λεπτά από την συλλογή. Συλλογή δείγματος ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΩΙ.

Καρκινικοί Δείκτες

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία.

Ορμονολογικές Εξετάσεις

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Σημειώνεται η ημέρα του κύκλου σας.

Καλλιέργειες

Γίνεται το πρωί. Εξέταση δείγματος σε αποστειρωμένο φιαλίδιο ή αποστειρωμένο στειλεό. Προσκομίζεται το ταχύτερο δυνατόν στο ιατρείο.

Μπορώ να πάρω τα φάρμακα μου;

Σε περίπτωση που ακολυθείτε κάποια θεραπεία, επικοινωνείτε με το ιατρείο για να δοθούν ανάλογες οδηγίες. Π.χ. αν κάνετε θεραπεία για διαβήτη, δεν παίρνουμε το χάπι ή την ινσουλίνη πριν την αιμοληψία.
Για μέτρηση επιπέδου φαρμάκων, δεν λαμβάνουμε το φάρμακα πριν την αιμοληψία. (έλεγχος εξαρτησιογόνων ουσιών)

Drug Screen

Γίνεται σε δείγμα ούρων.

Αποκλεισμός Πατρότητας

Αιμοληψία από το παιδί, την μητέρα και τον προς έλεγχο πατέρα.